Bomen zijn onmisbaar voor de aarde. Ze dragen bij aan biodiversiteit, voedselvoorziening, zuurstofproductie en vermindering van het broeikaseffect. BTL bomendienst waarborgt deze waarden en streeft naar het behoud van bomen voor de toekomst. Daarmee richt deze dienst zich op zowel het adviseren, als op het verzorgen van bomen en controleren van ziektes.

Boomverzorging

Het geven van een waardevol advies wordt gebaseerd op het beheren, behouden en verzorgen van de bomen. Dit advies wordt door experts sterk onderbouwd aan de hand van grondig onderzoek. Veiligheidsaspecten zijn een belangrijk deel van het onderzoek. Bomen kunnen naast positieve effecten, ook hinder of risico’s met zich mee brengen. Advies over een goed beleid en beheer kan deze negatieve effecten beperken. Het analyseren van de boomconditie draagt bij aan de zorg en aandacht voor veiligheid. Daarnaast worden behoeften en vitaliteit van de bomen nauwkeurig gemeten. In samenwerking met een technisch adviseur in bomen wordt een duurzaam advies tot stand gebracht.

Analyses en methoden

Bomen kunnen van honderden tot soms wel duizenden jaren oud worden. De waarde van een boom kan worden vastgesteld aan de hand van verschillende methoden, zoals de i-Tree en de taxatiemethode van de NVTB. Met behulp van deze berekeningen kan advies op maat gegeven worden en de juiste keuzes gemaakt worden. Wanneer een boom waardevol is en behouden wil worden, kan met de Boom Effect Analyse (BEA) worden vastgesteld hoe behoud en risico’s van de bomen kan worden meegenomen in een plan of ontwerp. Groei en instandhouding van bomen kan met behulp van deze analyse gewaarborgd worden in combinatie met bouwplannen.

Waardevol advies

De verzorging van vereist intensieve behandeling, van groei, snoei tot verplanting. Met advies van deskundigen worden kansen optimaal benut, met vitaliteit en gezondheid van bomen als uitgangspunt. De staat van onderhoud en een structurele snoeiaanpak zijn onderdelen van de BTL bomendienst. Wanneer bomen verplaatst moeten worden naar een betere groeiplaats levert BTL bomendienst tevens verplanting, advies op soortkeuze en intensieve nazorg. Om de boomconditie in perfecte staat te behouden houdt BTL bomendienst zich tot slot bezig met het beheren en beperken van ziekten. Met de deskundige kennis, samenwerking met binnen- en buitenland en specifieke analyses wordt advies en ondersteuning gegarandeerd.