Als je als bedrijf een bouwproject opzet is het daarbij van levensbelang dat de werkzaamheden veilig verlopen. Je personeel dient veilig volgens de voorschriften te kunnen werken zodat het project tot een goed einde gebracht kan worden. Hiervoor kun je als bedrijf een veiligheidscoördinator TMB inschakelen.

Inzetbaar bij diverse bouwprojecten

De coördinator kan ingezet worden bij diverse bouwprojecten zoals nieuwbouw maar ook bij renovatie of industriebouw. De drie speerpunten waarmee altijd rekening gehouden wordt zijn safety, efficiency en productivity. Op deze manier kan een bepaalde klus zo snel en zo goed mogelijk tot een veilig einde gebracht worden zodat het resultaat er mag zijn en de werknemers niet in gevaar gekomen zijn tijdens de bouw.

Taken van de veiligheidscoördinator TMB

De taken van de veiligheidscoördinator TMB zijn de volgende. Tijdens alle fases van de bouw kan de coördinator het bouwteam ondersteuning bieden. Omdat overleg belangrijk is voor de voortgang van de werkzaamheden organiseert de coördinator vergaderingen waarin besproken kan worden hoe het werk ervoor staat. Kijkend naar de bouw kan de coördinator een daarbij horend veiligheidsplan opstellen zodat de werkers veilig hun werk kunnen doen.

Zorg voor veiligheid op de bouwplaats

Op een bouwplaats is veiligheid belangrijk dus deze wordt met regelmaat geïnspecteerd. Daarnaast worden de plannen die er liggen voor de bouw goed bekeken door de coördinator. Indien hij of zij problemen voorziet bij de ontwerpen en de uitvoering ervan kan dit gesignaleerd worden zodat er een oplossing voor bedacht kan worden. Als de plannen goedgekeurd zijn bekijkt de coördinator ook hoe deze worden uitgevoerd en of de werksituatie veilig is en blijft. Alles wat de coördinator signaleert wordt in verslagen vermeld zodat iedereen weet waar hij aan toe is maar dat eventuele problemen ook opgelost kunnen worden voordat er verder gewerkt wordt.